Ukraińska Muzyka Ludowa w Polsce Українська Народна музика у Польщі

strona Stowarzyszenia Dziedzictwo Mniejszości Karpackich

SDMK

Projekt

Niniejsza baza powstała w ramach projektu „Pieśń i mowa serca – dokumentacja żywej tradycji autochtonicznej społeczności rusko-ukraińskiej Karpat polskich”, realizowanego w 2014 r. przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo Mniejszości Karpackich”, w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jego celem było utrwalenie tradycji wokalnej i językowej ginącej kultury tradycyjnej społeczności rusko-ukraińskiej, która przez wieki rozwijała się w części Karpat dzisiaj położonych w Polsce, dokładnie w paśmie Beskidu Niskiego, Bieszczad (Beskid Wysoki), okolicznych Pogórzy aż po Roztocze. Wysiedlenia lat 40. XX w. (najpierw na Ukrainę, potem na tzw. ziemie odzyskane w Polsce) położyły kres tej kulturze, rozpraszając ludność, a tym samym odbierając możliwość pielęgnowania mowy i tradycji przodków. Czynnikiem kulturotwórczym są nie tylko działania danej grupy, ale również miejsce jej życia, dlatego przemieszczanie ludności oraz rozpraszanie skutecznie w sensie negatywnym niszczy kulturę danego ludu. Chcą zapobiec procesowi zapominania tej kultury oraz całkowitej dezintegracji tożsamości, realizując projekt pragnęliśmy utrwalić jeden z najbardziej kluczowych elementów tradycji – pieśni i gwarę, które pokazują świat widziany oczami członków danej społeczności, niejednokrotnie innej od współczesnej, a jednak bliskiej sercu.